השכרת יחידות מיזוג לגיבוי חדרי שרתים

לקוח: חברת אלקטרה
מיקום: תל אביב
סוג המוצר: מספר מזגנים: נייד 1 טון, נייד 5 טון, נייד 3 טון
מטרת ההשכרה: קירור חדרי שרתים
זמן ההשכרה: יומיים