השכרת גנרטור למתחם חנויות בצומת קמה יקב הפסקת חשמל יזומה

לקוח: מתחם חנויות
מיקום: צומת קמה
סוג המוצר: גנרטור 55 kva
מטרת ההשכרה: הפעלת 2 חנויות עקב נעבודות חברת חשמל
זמן ההשכרה: יום אחד